Καταστατικό

> Τελευταία Ενημέρωση: 17/5/2007


Σύλλογος Φίλων Υποβρυχίου Κυνηγίου με Ελεύθερη Κατάδυση


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ

 

Άρθρο 1° Επωνυμία - Έδρα

 • Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗ Ο ΓΛΑΥΚΟΣ", με έδρα την Αθήνα.

Άρθρο 2° Σκοποί - Μέσα

 • Σκοποί του συλλόγου είναι:
  • α) Η καλλιέργεια και η διάδοση του αθλήματος του υποβρύχιου κυνηγίου με ελεύθερη κατάδυση και των θαλασσίων σπορ γενικότερα, με σκοπό την σύμμετρη και αρμονική ανάπτυξη των σωματικών και πνευματικών δυνάμεων και ικανοτήτων των μελών του και την κατά συνέπεια βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
  • β) Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και του ενάλιου πλούτου, καθώς και την διατήρηση, ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό της θαλάσσιας πανίδας.
  • γ) Η καταπολέμηση κάθε μορφής εκμετάλλευσης του εναλίου πλούτου, ερασιτεχνικής ή επαγγελματικής, εφόσον τα μέσα που χρησιμοποιεί και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται συνεπάγεται τη χειροτόμευση του πλούτου αυτού.
  • δ) Η ψυχαγωγία των μελών του, η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού τους επιπέδου και η ανάπτυξη πνεύματος συναδέλφωσης και αλληλεγγύης μεταξύ τους, μέσα από την κοινή για την υλοποίηση των παραπάνω σκοπών. Η πραγματοποίηση των σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσον και με την παροχή στα μέλη του κάθε βοήθειας ως προς τις κατά τους σκοπούς του συλλόγου δραστηριότητες τους, την κατασκευή κατάλληλων προς τους σκοπούς αυτούς χώρων, εγκαταστάσεων και γυμναστηρίων, τη λειτουργία ενημερωτικών - επιμορφωτικών σεμιναρίων, την οργάνωση διαλέξεων, την δημοσιοποίηση των απόψεων του στα εκάστοτε επίκαιρα, σχετικά προς τους σκοπούς του ζητήματα, την πραγματοποίηση παρεμβάσεων και πρωτοβουλιών σε κάθε επίπεδο κλπ.
 • Ο σύλλογος που δεν έχει χαρακτήρα κερδοσκοπικό, έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία και η λειτουργία του διέπεται μόνο από το καταστατικό του και την υφιστάμενη νομοθεσία. Υπό την προϋπόθεση αυτή ο σύλλογος μπορεί σύμφωνα με τον νόμο να γίνει μέλος υπερκείμενης ένωσης, συνδέσμου ή ομοσπονδίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΛΗ

 

Άρθρο 3° Είσοδος νέων μελών

 • Μέλος του συλλόγου μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε αποδέχεται τους σκοπούς του, είναι σε θέση να εργαστεί για την υλοποίησή τους και δέχεται τις διατάξεις του καταστατικού, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του συλλόγου, η οποία τοιχοκολλάται στο εντευκτήριο του συλλόγου.
 • Για να αποκτήσει κάποιος την ιδιότητα του μέλους πρέπει να είναι ενήλικος και να προταθεί από δυο μέλη του συλλόγου, τα οποία θα συνυπογράψουν τη σχετική αίτηση του, δηλώνοντας υπεύθυνα πως ο προτεινόμενος έχει τα προσόντα πού απαιτούνται για να γίνει μέλος του συλλόγου.

Άρθρο 4° Ένσταση εναντίον εγγραφής νέου μέλους

 • Οποιοδήποτε μέλος του συλλόγου μπορεί να υποβάλλει ένσταση στο Δ.Σ. εναντίον της εγγραφής νέού μέλους, μέσα σε ένα μήνα από την ανακοίνωση της εγγραφής. Η ένσταση που πρέπει να είναι έγγραφη και απόλυτα αιτιολογημένη εξετάζεται από το Δ.Σ. στην πρώτη του συνεδρίαση μετά την υποβολή της.
 • Το Δ.Σ. ανεξάρτητα από το αν την δεχτεί ή όχι, είναι υποχρεωμένη να φέρει την απόφαση του στην αμέσων επόμενη τακτική γενική συνέλευση και να εξηγήσει τους λόγους της αποδοχής ή απόρριψής της.
 • Η Γενική Συνέλευση, μετά από συζήτηση, αποφασίζει οριστικά για την εγγραφή νέου μέλους. Η σχετική απόφαση της Γ.Σ. πρέπει να συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου.
 • Υποψήφιος που δεν έγινε δεκτός ως μέλος ως μέλος του συλλόγου μπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση, μόνο εφόσον α) περάσει ένας (1) χρόνος από τότε που η Γ.Σ. αποφάσισε την μη εγγραφή του και β) έπαψαν να υπάρχουν οι λόγοι της απόρριψης της αρχικής του αίτησης.

Άρθρο 5° Επίτιμα μέλη

 • Μετά από πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και είναι παρόντα στην τακτική Γ.Σ., ανακηρύσσονται ως επίτιμα μέλη, άτομα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο σύλλογο ή έχουν εργαστεί ιδιαιτέρως αποτελεσματικά για την υλοποίηση σκοπών παρόμοιων με του συλλόγου.
 • Τα επίτιμα μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις με τα υπόλοιπα μέλη του συλλόγου.
 • Δεν έχουν την υποχρέωση να πληρώνουν συνδρομή και δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν, να εκλέγονται και να μετέχουν στις συζητήσεις και τις ψηφοφορίες των Γενικών Συνελεύσεων.

Άρθρο 6° Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών

 • Τα μέλη του συλλόγου έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
 • Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα:
  • Να εκφράζει ελεύθερα την γνώμη του σε οποιοδήποτε θέμα απασχολεί τον σύλλογο και να αναπτύσσει τη γνώμη του στα αρμόδια όργανα.
  • Να προτείνει νέα μέλη.
  • Να εκλέγει και να εκλέγεται.
 • Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση:
  • Να συμμετέχει ενεργά σε κάθε δραστηριότητα του συλλόγου για την πραγματοποίηση των σκοπών του.
  • Να πληρώνει τακτικά τις συνδρομές του και να παρακολουθεί τις Γενικές Συνελεύσεις.
  • Να εκπληρώνει υπεύθυνα και ευσυνείδητα τις όποιες εργασίες έχει αναλάβει.
  • Όταν αναπτύσσει δραστηριότητα, σαν άτομο, σε τομείς ενδιαφέροντος του συλλόγου να συμπεριφέρεται σύμφωνα με τις διακηρύξεις και τους σκοπούς του και προς εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών.

Άρθρο 7° Κυρώσεις

 • Τιμωρείται με έγγραφη επίπληξη ή αποβολή μέχρι έξι (6) μήνες ή διαγραφή, οποιοδήποτε μέλος του συλλόγου, εφόσον:
  • Παραβιάζει το καταστατικό.
  • Δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις της Γενικής συνέλευσης και του Διοικητικού συμβουλίου.
  • Με την δραστηριότητα και την συμπεριφορά του προσβάλλει την υπόληψη ή διαταράσσει την ησυχία του συλλόγου ή έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς του και τις βασικές αρχές λειτουργίας του.
  • Ενεργεί με πρόθεση να βλάψει τον σύλλογο ή να εμποδίσει την πραγματοποίηση των σκοπών του.
  • Καταδικαστεί για οποιοδήποτε έγκλημα εναντίον της ζωής, της προσωπικής ελευθερίας ή για οποιοδήποτε από τα θεωρούμενα ως ατιμωτικά αδικήματα του Ποινικού Κώδικα.
  • Δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τον σύλλογο.
 • Τιμωρείται οπωσδήποτε με διαγραφή το μέλος που θα ψαρέψει με μπουκάλες ή χημικά ή κατά την νύχτα, και γενικά με μέσα και τρόπους που ανατρέπουν ριζικά υπέρ του τη φυσική σχέση θηράματος κυνηγού.
 • Το Δ.Σ. αναθέτει την διερεύνηση των παραπτωμάτων σε τρία από τα μέλη του, που αφού εξετάσουν τους μάρτυρες, τα αποδεικτικά στοιχεία και το μέλος που φέρεται ότι διέπραξε παράπτωμα, υποβάλλουν το πόρισμά τους στο Δ.Σ. σαν εισήγηση, το οποίο αποφασίζει κυριαρχικά για την επιβολή ή όχι της ποινής.
 • Εάν το μέλος που φέρεται ότι διέπραξε το παράπτωμα είναι και μέλος του Δ.Σ. δεν παίρνει μέρος στην σχετική συνεδρίαση. Εάν επιβληθεί σε μέλος του Δ.Σ. ή της εξελεγκτικής επιτροπής οποιαδήποτε κύρωση εκτός από επίπληξη, απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του και αντικαθίστανται από τον πρώτο επιλαχόντα.
 • Η πιο πάνω διαδικασία πρέπει να ολοκληρώνετε το συντομότερο δυνατό. Εάν το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί ξεπερνά τους δυο μήνες, το Δ.Σ. οφείλει στην επόμενη Γ.Σ. να εξηγήσει τους λόγους της καθυστέρησης.
 • Το μέλος του συλλόγου που τιμωρήθηκε με αποβολή ή διαγραφή μπορεί να προσφύγει στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει οριστικά για την επικύρωση, την μείωση ή την εξάλειψη της κύρωσης του επιβλήθηκε, αφού προηγουμένως ακούσει το τιμωρημένο μέλος και το Δ.Σ.
 • Η σχετική απόφαση της Γ.Σ. πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου.
 • Η μείωση ή η εξάλειψη από την Γ.Σ. της κύρωσης που επιβλήθηκε από το Δ.Σ. και η οποία ισχύει από την στιγμή της σχετικής απόφασής του, ενεργεί αναδρομικά.

Άρθρο 8° Συνδρομές μελών

 • Η συνδρομή των μελών είναι ετήσια ύψους 40€, αναφερόμενη σε ημερολογιακό έτος. Το δικαίωμα εγγραφής καθορίζεται σε 20€.
 • Με απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να αποφασίζεται η αυξομείωση των ποσών αυτών καθώς και η επιβολή έκτακτης εισφοράς, μέχρι και του διπλάσιου της ετήσιας συνδρομής.
 • Τα έφεδρα στρατευμένα μέλη του συλλόγου, με εξαίρεση τους αξιωματικούς, δεν υποχρεούνται να πληρώνουν συνδρομή κατά τον χρόνο της στράτευσής τους.

Άρθρο 9° Καθυστέρηση συνδρομής

 • Εάν μέλος καθυστερήσει αδικαιολόγητα και περισσότερο από τρεις (3) μήνες την πληρωμή της συνδρομής του, το Δ.Σ. με έγγραφό του τον καλεί να εκπληρώσει την υποχρέωσή του, τάσσοντας του εύλογη προς τούτο προθεσμία. Εάν το μέλος δεν ανταποκρίνεται στη σχετική πρόσκληση, το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να το διαγράψει.
 • Το μέλος που διαγράφεται για καθυστέρηση συνδρομών μπορεί να ξαναγραφτεί οποτεδήποτε, εφ'όσον υποβάλλει νέα αίτηση, καταβάλει δικαίωμα εγγραφής και εξοφλήσει τις οφειλές του προς τον σύλλογο.

Άρθρο 10° Αποχώρηση μέλους

 • Οποιοδήποτε μέλος είναι δυνατό να αποχωρήσει από τον σύλλογο, αφού καταθέσει σχετική έγγραφη δήλωση στο Δ.Σ. Μπορεί να γίνει και πάλι μέλος εάν υποβληθεί στις διατυπώσεις της δεύτερης παραγράφου του προηγούμενου άρθρου.

Άρθρο 11° Δικαίωμα ψήφου νέων μελών

 • Μέλη που γράφονται για πρώτη φορά ή ξαναγράφονται αποκτούν το δικαίωμα να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις, καθώς επίσης και να εκλέγουν ή να εκλέγονται στις αρχαιρεσίες, αφού περάσουν τρεις (3) μήνες από την ημέρα εγγραφής τους. Έχουν όμως το δικαίωμα να συμμετέχουν στις συζητήσεις των Γενικών Συνελεύσεων αμέσως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

 

Άρθρο 12° Πόροι

 • Πόροι του συλλόγου είναι:
  • Τα δικαιώματα εγγραφής, οι συνδρομές και έκτακτες εισφορές των μελών του συλλόγου.
  • Οι εισπράξεις από τις εκδηλώσεις του συλλόγου.
  • Οποιαδήποτε δωρεά, αρκεί να μην γίνεται με όρους που είναι αντίθετοι στους σκοπούς του συλλόγου ή εμποδίζουν την πραγματοποίησή τους.
  • Τα έσοδα του κυλικείου του συλλόγου.
  • Τα έσοδα από την έκδοση λαχείων και την διοργάνωση λαχειοφόρων αγορών.
  • Κάθε άλλο έσοδο από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία, εφόσον εγκρίνεται από το Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 

Άρθρο 13° Διοικητικό Συμβούλιο

 • Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη και εκλέγεται για ένα χρόνο με μυστική ψηφοφορία από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
 • Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή τους τα μέλη του Δ.Σ. συγκαλούμενα από τον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία του συλλόγου.
 • Μέσα σε οκτώ (8) επίσης μέρες από την συγκρότησή του σε σώμα το Δ.Σ. καλεί σε κοινή συνεδρίαση τον Πρόεδρο του προηγούμενου Δ.Σ. και παραλαμβάνει με πρωτόκολλο την διαχείριση, το αρχείο και γενικά την περιουσία του συλλόγου.

Άρθρο 14° Συνεδριάσεις του Δ.Σ.

 • Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά δυο φορές τον μήνα, αλλά και όποτε άλλοτε το θεωρήσει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους (όπου θα καθορίζουν τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν ) τρία (3) από τα μέλη του Δ.Σ. Στην περίπτωση αυτή ο πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει συνεδρίαση μέσα σε τρεις μέρες από την υποβολή της αίτησης.
 • Το Δ.Σ. είναι σε απαρτία εφ'όσον είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα μέλη του.
 • Οι αποφάσεις του παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται σε επόμενη έκτακτη συνεδρίαση, που συγκαλείται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο μέσα στις επόμενες τρεις μέρες. Αν υπάρξει και δεύτερη ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

Άρθρο 15° Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ.

 • Όποιο μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει αδικαιολόγητα από τέσσερις (4) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις ή δικαιολογημένα από δέκα (10) τακτικές συνεδριάσεις θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αναπληρώνεται από τον επιλαχόντα σύμβουλο που έχει σειρά.
 • Δεν επιτρέπεται να αντικατασταθούν από επιλαχόντες περισσότερα από τρία μέλη του Δ.Σ. Σε περίπτωση που κενούνται και τέταρτη θέση ή που δεν υπάρχουν επιλαχόντες για την κάλυψη των επιτρεπόμενων θέσεων του Δ.Σ. ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει μέσα σε σαράντα πέντε (45) μέρες έκτακτη Γ.Σ. με μοναδικό θέμα την συμπληρωματική εκλογή συμβούλων για την κάλυψη των κενών θέσεων του Δ.Σ.

Άρθρο 16° Αρμοδιότητα του Δ.Σ.

 • Το Δ.Σ. διοικεί τον σύλλογο, διαχειρίζεται την περιουσία του και τον εκπροσωπεί δημόσια.
 • Ψηφίζει και υποβάλλει για έγκριση στην πρώτη τακτική Γ.Σ. τον απολογισμό και τον ισολογισμό της χρήσης που έληξε και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης και γενικά αποφασίζει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την πραγματοποίηση των σκοπών του συλλόγου, εκτός από εκείνα για τα οποία αρμόδια είναι η Γ.Σ.
 • Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν κοινή ευθύνη για κάθε πράξη του, δεν ευθύνονται όμως για αποφάσεις που πάρθηκαν σε συνεδρίαση στην οποία απουσίαζαν ή ήταν παρόντα αλλά διαφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά.

Άρθρο 17° Πρόεδρος

 • Ο πρόεδρος εκπροσωπεί νομικά τον σύλλογο στα δικαστήρια και σε κάθε άλλη αρχή, αλλά και σε κάθε αρχή και σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
 • Σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. και φροντίζει για την εφαρμογή του καταστατικού και την εκτέλεση των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων.
 • Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και λογοδοτεί στις Γ.Σ. για λογαριασμό του Δ.Σ.
 • Υπογράφει μαζί με Γ. Γραμματέα κάθε έγγραφο του συλλόγου και μάλιστα τα εντάλματα πληρωμών και τις εντολές προς τις τράπεζες για την ανάληψη χρημάτων, χρεογράφων ή άλλων αξιών, που έχουν κατατεθεί στο όνομα του συλλόγου.
 • Εφ'όσoν η ενέργεια του Προέδρου συνεπάγεται και ανάληψη υποχρεώσεων από τον σύλλογο, για να δεσμεύεται αυτός απαιτείται προηγούμενη σχετική απόφαση Δ.Σ.
 • Ο Πρόεδρος σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. το ενημερώνει για τις ενέργειες που έκανε και για εκείνες που προτίθεται να κάνει.

Άρθρο 18° Αντιπρόεδρος

 • Σε περίπτωση που ο πρόεδρος απουσιάζει ή δεν μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντα του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Εάν το ίδιο συμβαίνει και με τον Αντιπρόεδρο, τα καθήκοντά του εκτελεί ο σύμβουλος που ορίζεται από το Δ.Σ.
 • Ο πρόεδρος μπορεί να εκχωρήσει στον Αντιπρόεδρο ορισμένες από τις αρμοδιότητές του, κάνοντας σχετική δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά, κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ.

Άρθρο 19° Γενικός Γραμματέας

 • Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και το αρχείο του συλλόγου, τηρεί την αλληλογραφία του συλλόγου και το σχετικό πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων, συντάσσει κάθε έγγραφο του συλλόγου και το υποβάλλει κατόπιν στον Πρόεδρο για να το υπογράψει και να το σφραγίσει με την σφραγίδα του συλλόγου.
 • Έχει από κοινού με τον Πρόεδρο τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο παραπάνω άρθρο και γενικά υποχρεούται να φροντίζει για την επίλυση όλων των προβλημάτων των σχετικών με την φύση ειδικότερων καθηκόντων του.

Άρθρο 20° Ταμίας

 • Ο Ταμίας εισπράττει όλες τις οικονομικές παροχές των μελών προς τον σύλλογο, εκδίδοντας και υπογράφοντας τις σχετικές αποδείξεις, ενεργεί οποιαδήποτε πληρωμή με εντάλματα που εκδίδονται μετά από έγκριση της δαπάνης από το Δ.Σ. και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα.
 • Συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. τον μηνιαίο απολογισμό του ταμείου. Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό του συλλόγου και τον προϋπολογισμό, που αφού εγκριθούν, τοποθετούνται στον πίνακα ανακοινώσεων του συλλόγου πέντε (5) μέρες τουλάχιστον πριν από την πρώτη τακτική Γ.Σ., όπου θα υποβληθούν για έγκριση.
 • Καταθέτει σε τράπεζα που ορίζεται από το Δ.Σ. τα διαθέσιμα χρηματικά ποσά του συλλόγου, μπορεί όμως με απόφαση του Δ.Σ. να κρατάει στο ταμείο ένα ποσόν για τις επείγουσες ανάγκες του συλλόγου. Οι αναλήψεις χρημάτων, χρεογράφων ή άλλων αξιών που έχουν κατατεθεί στο όνομα του συλλόγου, πραγματοποιούνται από τον Ταμία, ύστερα από σχετική εντολή υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα.
 • Ο Ταμίας υποχρεούται να φροντίζει για την επίλυση όλων των προβλημάτων των σχετικών με τη φύση των ειδικότερων καθηκόντων του.

Άρθρο 21° Έμμισθος Υπάλληλος

 • Το Δ.Σ. μπορεί να προσλάβει έμμισθο υπάλληλο, αν οι ανάγκες του συλλόγου το απαιτούν, καθορίζοντας συγχρόνως τα καθήκοντα και τις αποδοχές του. Μέλος του Δ.Σ. δεν μπορεί να προσληφθεί ως υπάλληλος.

Άρθρο 22° Εξελεγκτική Επιτροπή

 • Η εξελεγκτική επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται για το ίδιο χρονικό διάστημα και με το ίδιο ή με τα ίδια ψηφοδέλτια, που εκλέγεται και το Δ.Σ. Οι υποψήφιοι που δε εκλέγονται θεωρούνται επιλαχόντες με αντίστοιχη προς την επιτυχία τους σειρά.
 • Η εξελεγκτική επιτροπή είναι υποχρεωμένη να ελέγχει κάθε χρόνο ή όποτε άλλοτε το κρίνει αναγκαίο την οικονομική διαχείριση του συλλόγου. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να παρέχει σε αυτήν όλα τα στοιχεία που εκείνη θεωρεί απαραίτητα για να εκτελέσει το έργο της.
 • Μετά από κάθε έλεγχο η Ε.Ε. είναι υποχρεωμένη να συντάσσει έκθεση, η οποία θα περιέχει τα αποτελέσματα του ελέγχου και τις σχετικές παρατηρήσεις της. Η έκθεση αυτή τοποθετείται στον πίνακα ανακοινώσεων του συλλόγου ταυτόχρονα με τον οικονομικό απολογισμό του Δ.Σ., πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την πρώτη τακτική Γ.Σ. στην οποία και θα διαβαστεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

 

Άρθρο 23° Γενικές Συνελεύσεις

 • Η Γενική συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο του συλλόγου.
 • Οι γενικές συνελεύσεις είναι Τακτικές και Έκτακτες και συγκαλούνται από τον Πρόεδρο του συλλόγου με πρόσκληση που περιλαμβάνει την ημερομηνία, ώρα και τον τόπο της Γ.Σ. και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 • Η πρόσκληση τοποθετείται στον πίνακα ανακοινώσεων του συλλόγου οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα της Γ.Σ.
 • Τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις μέχρι τη σύγκλιση της Γ.Σ. ταμειακές τους προς τον σύλλογο υποχρεώσεις, μετέχουν σ'αυτήν με πλήρη δικαιώματα (να συμμετέχουν στις συζητήσεις, να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται). Εξαιρούνται τα μέλη των άρθρων 6 και 15, τα οποία συμμετέχουν στις Γ.Σ. με τους περιορισμούς που θέτουν τα αντίστοιχα άρθρα.

Άρθρο 24° Απαρτία των Γενικών Συνελεύσεων

 • Η Γ.Σ. έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται το 50% συν ένα των μελών που έχουν πληρώσει τις συνδρομές του. Για το σχηματισμό της απαρτίας δεν υπολογίζονται τα μέλη των άρθρων 6 και 15.
 • Ο έλεγχος της απαρτίας γίνεται από τον Πρόεδρο του συλλόγου με βάση τους ενημερωμένους από τον Ταμία ονομαστικούς καταλόγους των μελών. Όταν διαπιστωθεί ότι υπάρχει απαρτία Ο Πρόεδρος καλεί την Γ.Σ. να εκλέξει προεδρείο. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, συγκαλείται την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, από το καταστατικό - χωρίς άλλη ειδοποίηση - δεύτερη Γ.Σ. που βρίσκεται σε απαρτία, εφ'όσον παρευρίσκεται τουλάχιστον το 1/4 των ταμειακά εντάξει μελών.

Άρθρο 25° Προεδρείο των Γενικών Συνελεύσεων

 • Στις Γενικές Συνελεύσεις καθήκοντα Προέδρου και Γραμματέα εκτελούν μέλη του συλλόγου που εκλέγονται με ανάταση των χεριών.
 • Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κηρύσσει την έναρξη και την λήξη της και κανονίζει τις συζητήσεις σύμφωνα με τη σειρά των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.
 • Καταρτίζει κατάλογο ομιλητών για κάθε θέμα και δίνει τον λόγο με βάση τον κατάλογο που έχει καταρτίσει, τηρώντας την σειρά προτεραιότητας. Είναι υποχρεωμένος να απαγορεύει κάθε ομιλία ή συζήτηση για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και έχει το δικαίωμα να αφαιρεί τον λόγο από τους ομιλητές που παρεκτρέπονται και να αποβάλει από την αίθουσα τα μέλη που με την συμπεριφορά τους εμποδίζουν τις εργασίες της Γ.Σ., ύστερα από σχετική απόφαση της Γ.Σ.
 • Καλεί την Γ.Σ. να ψηφίσει πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης ή σε όποιο άλλο θέμα προκύψει κατά την διάρκεια της συνέλευσης.
 • Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της Γ.Σ. που υπογράφονται από τον ίδιο και τον Πρόεδρο της Γ.Σ.

Άρθρο 26° Αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων

 • Οι αποφάσεις των Γ.Σ. παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου, εκτός και αν γίνεται ψηφοφορία που το καταστατικό ή ο νόμος απαιτεί άλλη πλειοψηφία.
 • Η ψηφοφορία γίνεται είτε με ονομαστική κλήση είτε με ανάταση των χεριών. Μυστική ψηφοφορία γίνεται μόνο σε περίπτωση εκλογής μελών Δ.Σ. και Ε.Ε και όταν η Γ.Σ. αποφασίζει σα δευτεροβάθμιο όργανο σε περιπτώσεις ένστασης κατά της εγγραφής μέλους ή τιμωρίας μέλους με διαγραφή ή αποβολή.

Άρθρο 27° Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

 • Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις γίνονται δυο φορές τον χρόνο, μια τον Μάρτιο και μία τον Οκτώβριο.
 • Στην πρώτη Τακτική Γ.Σ. (την του Μαρτίου) το Δ.Σ. λογοδοτεί για την δραστηριότητα του συλλόγου στη διάρκεια του προηγούμενου εξαμήνου (Νοέμβριος-Μάρτιος).
 • Μετά διαβάζεται ο οικονομικός απολογισμός ολόκληρου του προηγούμενου χρόνου και η σχετική έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής και η Γ.Σ. αποφασίζει για την έγκριση ή όχι των πράξεων και της ετήσιας οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. και την απαλλαγή από κάθε ευθύνη. Ύστερα διαβάζεται και ψηφίζεται ο προϋπολογισμός της νέας περιόδου και συζητούνται τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επακολουθούν, κατά το άρθρο 29, αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.
 • Στην δεύτερη Τακτική Γ.Σ. (την του Οκτωβρίου) το Δ.Σ. λογοδοτεί για την δραστηριότητα του συλλόγου στη διάρκεια του προηγούμενου εξαμήνου (Απριλίου - Οκτωβρίου). Η λογοδοσία αυτή εννοείται ότι δεν αφορά την οικονομική διαχείριση του συλλόγου, η οποία γίνεται μόνο κατά την Γ.Σ. του Μαρτίου. Στη συνέχεια η Γ.Σ. αποφασίζει για την έγκριση ή όχι της λογοδοσίας του Δ.Σ. και ακολουθεί συζήτηση για τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 • Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη των Γ.Σ. οποιοδήποτε θέμα εφ'όσον το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους, κατατεθειμένη στην γραμματεία του συλλόγου μέχρι την 15n του μήνα Φεβρουαρίου, προκειμένου για την πρώτη, και του μήνα Σεπτεμβρίου, προκειμένου για την δεύτερη Τακτική Γ.Σ. μέλη που να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστο το ένα δέκατο του συνολικού αριθμού των τότε υφιστάμενων μελών. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τις έκτακτες Γ.Σ.

Άρθρο 28° Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις

 • Οι Έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται από τον Πρόεδρο του συλλόγου, όταν αποφασίσει σχετικά το Δ.Σ. καθορίζοντας και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τους λόγους που καθιστούν απαραίτητη την σύγκλιση έκτακτης Γ.Σ.
 • Ο Πρόεδρος του συλλόγου είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει την έκτακτη Γ.Σ. μέσα σε 15 μέρες από την λήψη της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. ή από την υποβολή της αίτησης των μελών.
 • Τόσο στις τακτικές, όσο και στις έκτακτες Γ.Σ. απαγορεύεται η συζήτηση θεμάτων που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 29° Αρχαιρεσίες

 • Οι αρχαιρεσίες γίνονται, εάν μεν υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο με πλειοψηφικό σύστημα, εάν δε υπάρχουν περισσότερα με το σύστημα της απλής αναλογικής. Για να υπάρξει παραταξιακό ψηφοδέλτιο πρέπει να υποστηριχτεί από το 1/20 των ταμειακώς εντάξει μελών της προηγούμενης Τακτικής Γ.Σ. νοουμένων ως αριθμός.
 • Οι υποψήφιοι ατομικά ή συγκροτούμενοι σε ιδιαίτερα ψηφοδέλτια (παρατάξεις) για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. και της Ε.Ε. πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία έγγραφες δηλώσεις υποψηφιότητας το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την ημέρα των αρχαιρεσιών. Οι υποψήφιοι τοποθετούνται στον πίνακα ανακοινώσεων του συλλόγου.
 • Αν δεν υπάρχουν ιδιαίτερα ψηφοδέλτια (παρατάξεις) αλλά μόνο ατομικές υποψηφιότητες, οι αρχαιρεσίες γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο περιλαμβάνονται τα ονόματα όλων των υποψηφίων, τόσο για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. όσο και για το αξίωμα του μέλους της Ε.Ε. Στην περίπτωση αυτή, κάθε εκλογέας έχει δικαίωμα, τοποθετώντας ένα σταυρό στο όνομα του ή των υποψηφίων που προτιμά να ψηφίσει, μέχρι επτά (7) υποψήφιους για τα μέλη του Δ.Σ. και μέχρι τρεις (3) για τα μέλη της Ε.Ε.
 • Μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται οι επτά (7) πρώτοι και της Ε.Ε. οι τρεις πρώτοι, κατά σειρά επιτυχίας, που καθορίζεται από τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσε καθένας από τους υποψήφιους.
 • Αν υπάρχουν ιδιαίτερα ψηφοδέλτια (παρατάξεις) οι αρχαιρεσίες γίνονται με ψηφοδέλτια κατά παράταξη, ή ψηφοδέλτια ανεξαρτήτων, στα οποία περιλαμβάνονται τα ονόματα όλων των υποψηφίων, τόσο για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. όσο και για το αξίωμα μέλους της Ε.Ε. Στην περίπτωση αυτή, κάθε εκλογέας έχει δικαίωμα να επιλέξει ένα μόνο ψηφοδέλτιο παράταξης ή ανεξάρτητου υποψήφιου και σε αυτό να ψηφίσει μέχρι επτά (7) υποψήφιους για μέλη του Δ.Σ. και τρεις (3) για μέλη της Ε.Ε. τοποθετώντας ένα σταυρό προτίμησης στο όνομα του υποψήφιου ή των υποψήφιων που προτιμά.
 • Κάθε παράταξη εκλέγει τόσους υποψήφιους για το Δ.Σ. και την Ε.Ε., όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων της. Το εκλογικό μέτρο βρίσκεται με την διαίρεση όλων των έγκυρων ψηφοδελτίων δια του αριθμού των εδρών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. αντίστοιχα. Εάν υφίστανται κενές έδρες, αυτές τις καταλαμβάνουν οι παρατάξεις με τα μεγαλύτερα κατά σειρά υπόλοιπα. Ενδοπαραταξιακά η σειρά εκλογής καθορίζεται από τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσε ο κάθε υποψήφιος.
 • Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή, παρουσία των ισοψηφησάντων υποψηφίων ή των ισοψηφησάντων παρατάξεων.
 • Ανάλογα καθορίζονται οι θέσεις των επιλαχόντων κατά παράταξη και κατά υποψήφιο. Η Γ.Σ. καθορίζει τον χρόνο διάρκειας των αρχαιρεσιών και εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που έχει την φροντίδα και την εύθηνη της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Η Εφορευτική Επιτροπή μπορεί να παρατείνει το χρόνο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών μέχρι και μια ώρα μετά την δύση του ηλίου.
 • Όταν τελειώσει η ψηφοφορία η Εφορευτική Επιτροπή κάνει την διαλογή των ψήφων, τηρώντας σχετικό πίνακα. Μετά την λήξη της διαλογής ανακηρύσσει τους επιτυχόντες κατά σειρά επιτυχίας, τόσο για το Δ.Σ. όσο και για την Ε.Ε. και καθορίζει τη σειρά των επιλαχόντων. Ύστερα η Εφορευτική επιτροπή συντάσσει, υπογράφει και τοποθετεί στον πίνακα ανακοινώσεων πρακτικό αρχαιρεσιών και παραδίδει τα ψηφοδέλτια και το λοιπό εκλογικό υλικό στον πλειοψηφίσαντα σύμβουλο, ο οποίος μετά την συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, τα παραδίδει στον Γ. Γραμματέα του συλλόγου, που τα φυλάσσει στα αρχεία του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 30° Τροποποίηση του καταστατικού και διάλυση του Συλλόγου

 • Για την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση του συλλόγου απαιτείται η σύγκλιση Γ.Σ., η οποία είναι σε απαρτία αν παρευρίσκεται τουλάχιστον το ήμισυ των μελών.
 • Η απόφαση για την τροποποίηση ή την διάλυση πρέπει να συγκεντρώσει πλειοψηφία τριών τετάρτων των παρόντων μελών.
 • Εάν αποφασιστεί η διάλυση του συλλόγου η περιούσια του διατίθεται για κοινωφελείς σκοπούς, σχετικούς προς τους σκοπούς του συλλόγου.

Άρθρο 31° Άλλα ζητήματα

 • Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό και τους σχετικούς νόμους ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του συλλόγου, που υπόκειται στην έγκριση της επόμενης Γ.Σ.

Άρθρο 32° Σφραγίδα

 • Ο σύλλογος έχει την δική του σφραγίδα, σχήματος ορθογώνιου παραλληλόγραμμου, με την επωνυμία του και απεικόνιση σχετική προς το υποβρύχιο ψάρεμα με ελεύθερη κατάδυση.

> Δημοσιεύτηκε στις: 17/5/2007
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του glafkos.gr διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του συλλόγου.


Σχεδιάστηκε από την Z Art Factory - Ηλεκτρονικές & Έντυπες Υπηρεσίες