Αγώνες

> Τελευταία Ενημέρωση: 17/5/2017


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 46ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Υ/Β ΑΛΙΕΙΑΣ


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚ

ΑΡΘΡΟ 1

 

Ορισμός

 

Το Ατομικό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υποβρύχιας Αλιείας είναι ο ετήσιος αγώνας στον οποίο Έλληνες αθλητές ή αθλήτριες από όλους τους ναυτικούς ομίλους, συναγωνίζονται στην υποβρύχια αλιεία. Το πρωτάθλημα ανδρών διεξάγεται μια φορά το χρόνο σε δύο (2) αγωνιστικές ημέρες σε ορισμένο τόπο και χρόνο με τους όρους Α’ ή Β΄ των άρθρων 9 και 10 του παρόντος. Το πρωτάθλημα κατηγορίας γυναικών διεξάγεται μια φορά το χρόνο σε μία (1) αγωνιστική ημέρα σε ορισμένο τόπο και χρόνο με τους όρους Α’ ή Β΄ των άρθρων 9 και 10 του παρόντος. Το πρωτάθλημα κατηγορίας γυναικών απαιτεί τουλάχιστον 4 συμμετοχές και εφόσον δεν συγκεντρώνει τουλάχιστον 4 συμμετοχές, οι αθλήτριες που επιθυμούν αγωνίζονται στο πρωτάθλημα των ανδρών. Όπου στο εξής αναφέρεται η λέξη «αθλητής», εννοείται η λέξη «αθλήτρια» για την κατηγορία των γυναικών. Η υποβρύχια αλιεία διεξάγεται με ελεύθερη κατάδυση βασιζόμενη αποκλειστικά στις φυσικές δυνατότητες και δυνάμεις του αθλητή, χωρίς οποιαδήποτε βοήθεια τρίτου και με την χρήση ψαροτούφεκου. Συμμετέχουν όλοι οι Ναυτικοί Όμιλοι της Ομοσπονδίας με έως έξι αθλητές ο κάθε ένας.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2

 

Προκήρυξη Αγώνα

 

1)            Η προκήρυξη του αγώνα πρέπει να περιλαμβάνει ολοκληρωμένο φάκελο με τον κανονισμό και τον τόπο διεξαγωγής του αγώνα (έδρα του αγώνα). Να έχει φτάσει σε όλους τους ομίλους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής.

2)            Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του αγώνα ορίζονται με βάση το πρόγραμμα της CMAS, ώστε να μην συμπέσουν με διεθνείς αγώνες. Αλλαγή στην ημερομηνία του αγώνα και στο πρόγραμμα επιτρέπεται μόνο για λόγους ανωτέρας βίας ή λόγω σύμπτωσης με διεθνείς αγώνες, οι οποίοι ορίστηκαν μετά τον καθορισμό του πανελληνίου πρωταθλήματος.

3)            το ύψος του παραβόλου συμμετοχής για κάθε αθλητή, και τα της διάθεσης των αλιευμάτων, η οποία πρέπει υποχρεωτικά να γίνεται υπέρ κοινωφελούς σκοπού.

4)            Η προκήρυξη προβλέπει τον τρόπο διεξαγωγής του αγώνα με τους όρους διεξαγωγής Α του άρθρου 9 ή τους όρους διεξαγωγής Β του άρθρου 10 κατωτέρω.

5)            Ο διοργανωτής είναι υποχρεωμένος να έχει λάβει τη σχετική άδεια από τους αρμόδιους φορείς για τον αγώνα (Περιφέρεια, Λιμεναρχείο κ.λπ.).

6)            Με την προκήρυξη ορίζονται αυστηρά συγκεκριμένες σε όρια, τράπεζες αγώνα, που θα χρησιμοποιηθούν κατά τις αγωνιστικές ημέρες του αγώνα, καθώς και αναπληρωματικές σε περίπτωση κακοκαιρίας. Οι τράπεζες με τoν χαρακτηρισμό τους ως βασικών και αναπληρωματικών, αποτυπώνονται με απόλυτα σαφή με σημείωση σε ναυτικό χάρτη. Η αναφορά των στιγμάτων των ορίων των τραπεζών του πρωταθλήματος είναι υποχρεωτική. Εφόσον εντός των τραπεζών περιλαμβάνονται ιχθυοκαλλιέργειες, αυτές θα αποκλείονται από την τράπεζα με σειρά συγκεκριμένων με μικρή απόσταση μεταξύ τους στιγμάτων γύρω από αυτές, ώστε να γίνεται απολύτως σαφές το όριο της τράπεζας ως προς τις ιχθυοκαλλιέργειες.

7)            Η προκήρυξη μπορεί να προβλέπει εξαιρέσεις από τα ελάχιστα βάρη ή τα επιτρεπόμενα προς αλίευση είδη κατ’ άρθρο 14 του παρόντος.

 

 

ΑΡΘΡΟ 3

 

Δηλώσεις Συμμετοχής

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σωματεία και όμιλοι που είναι γραμμένοι στη δύναμη της Ε.Ο.Υ.Δ.Α.. Η δήλωση συμμετοχής τους στο Πρωτάθλημα πρέπει να στέλνεται και να φθάνει στον διοργανωτή Σύλλογο 15 ημέρες τουλάχιστον πριν την έναρξη του αγώνα.  

 

ΑΡΘΡΟ 4

 

Α’ Όροι Συμμετοχής

 

1)            Το Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Υποβρύχιας Αλιείας κατηγορίας Ανδρών ή Γυναικών είναι ατομικό αγώνισμα.

2)            Συμμετέχουν αθλητές ναυτικών ομίλων, με αθλητικό δελτίο της Ε.Ο.Υ.Δ.Α., θεωρημένο πρόσφατα (έως ένα έτος) από γιατρό.

3)            Οι αθλητές είναι άνω των 18 ετών.

4)            Κάθε ναυτικός όμιλος συμμετέχει με έναν (1) έως έξι (6) αθλητές. Ο ναυτικός όμιλος στη δήλωση συμμετοχής των αθλητών του ορίζει αρχηγό εξ αυτών ή τρίτο πρόσωπο που τον εκπροσωπεί.

5)            Η αναγνώριση των τραπεζών απαγορεύεται στους διαγωνιζομένους κατά την προηγούμενη της έναρξης του αγώνα ημέρα. Η παραβίαση της ανωτέρω διατάξεως επιφέρει την ακύρωση του αθλητή.

 

ΑΡΘΡΟ 5

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

1)            Οι αγωνιζόμενοι επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τον κάτωθι εξοπλισμό: Ένα ή περισσότερα ψαροτούφεκα τα οποία όμως πρέπει να οπλίζουν μόνο με τη μυϊκή δύναμη, αυτά μπορούν να είναι αεροβόλα, ελατηρίου ή με λάστιχα. Επίσης επιτρέπεται η χρήση γάντζου, εναλλακτικών βελών, αιχμών, λάστιχων κ.λ.π., πτερυγίων, μάσκας, αναπνευστήρα, ζώνης έρματος, εναλλασσόμενου έρματος (ανασυρόμενου πάντα από τον πυθμένα), μαχαιριού, ισοθερμικής φόρμας. Επιτρέπεται η χρήση βαθύμετρου στη διάρκεια του αγώνα, επίσης η χρήση GPS, ή άλλων ηλεκτρονικών οργάνων πλοήγησης, οι πυξίδες και τα κιάλια.

2)            Απαγορεύεται η χρήση άλλων αλιευτικών εργαλείων ή/και απλής «μαλάγρας». Απαγορεύεται η χρήση χημικών ουσιών ή χόρτων (φλόμος).

3)            Είναι υποχρεωτικός ο ένας πλωτήρας έντονου χρώματος και όγκου10 λίτρωνή συνοδευτικής πλωτής σχεδίας με ιστό ύψους τουλάχιστον 50 εκ για κάθε αθλητή και προαιρετικοί περισσότεροι πλωτήρες. Η σύνδεση του πλωτήρα γίνεται όπου κρίνει ο κάθε αθλητής κάθε στιγμή (στη ζώνη, σε ποντιζόμενο βάρος, στο όπλο κ.λπ.). Κατά τη διάρκεια του αγώνα οι αθλητές επιτρέπεται να ποντίζουν τον πλωτήρα τους, εφόσον δεν κινούνται σε απόσταση μεγαλύτερη των20 μέτρωναπό αυτόν.

4)            Η χρήση ψαροκρεμάστρας στη ζώνη από τους αθλητές απαγορεύεται. Επίσης απαγορεύεται η τοποθέτηση του οπλισμένου όπλου στον πλωτήρα και μέσα στο σκάφος.

5)            Οι αθλητές απαγορεύεται να βοηθούνται στην προσπάθειά τους για τη σύλληψη των ψαριών από οποιονδήποτε τρίτο εντός ή εκτός του σκάφους του. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, απαγορεύονται η πληροφόρηση του αθλητή από τρίτους για τις κινήσεις των άλλων αθλητών μέσα στην τράπεζα του αγώνα, ανέλκυση του έρματος και η όπλιση του όπλου από τρίτους.

6)            Αν η ορατότητα στο νερό ξεπερνά τα4 μέτρα, δεν υφίσταται όριο απόστασης μεταξύ των αθλητών στο νερό. Οι αγωνιζόμενοι οφείλουν να απέχουν από οποιαδήποτε παρενόχληση, με οποιοδήποτε τρόπο, άλλου αθλητή. Ενδεικτικά αναφέρεται η επαφή με το συναθλητή ή τον εξοπλισμό του στην επιφάνεια ή το βυθό.

7)            Σε περίπτωση ορατότητας κατώτερης των4 μέτρων, απαγορεύεται στους διαγωνιζόμενους να πλησιάζουν μεταξύ τους σε απόσταση μικρότερη των 10 μ στην επιφάνεια.

8)            Απαγορεύεται η ανταλλαγή αλιευμάτων μεταξύ των αθλητών, είτε ανήκουν στον ίδιο, είτε σε διαφορετικό ναυτικό όμιλο.

9)            Απαγορεύεται η παράδοση αλιευμάτων που δεν ήταν  κατά τη σύλληψη ελεύθερα ή ήταν νεκρά ή αλιευμάτων που συνελήφθησαν με μη εγκεκριμένο εξοπλισμό.

10)         Απαγορεύεται στη διάρκεια του αγώνα ένας αθλητής, μέσα στο νερό, να κρατηθεί απ’ ευθείας ή με σχοινί από σκάφος που κινείται.

11)         Απαγορεύεται προ της ενάρξεως του αγώνα η σήμανση σημείων της τράπεζας του αγώνα με σημαδούρες ή άλλα μέσα πλωτά ή βυθιζόμενα, ώστε να γίνεται ευχερέστερη η άμεση επισήμανσή τους. Όταν η διέλευση των αθλητών προς το σημείο συγκέντρωσης πριν την εκκίνηση του αγώνα γίνεται μέσα από την τράπεζα, ύστερα από άδεια του αλυτάρχη, η διέλευση αυτή πρέπει να είναι συνεχής χωρίς στάσεις η έρευνα του βυθού με βαθύμετρο.

12)         Με άδεια του Αλυτάρχη, αθλητές που το επιθυμούν μπορούν να διατηρούν στο σκάφος τους φιάλη καθαρού οξυγόνου για την περίπτωση που θα απαιτηθεί η χρήση του μετά τον αγώνα. Απαγορεύεται η χρήση καθαρού οξυγόνου 1 ώρα πριν και καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Εφόσον κατά τη διάρκεια του αγώνα παραστεί ανάγκη χορήγησης καθαρού οξυγόνου σε αθλητή, αυτός απαγορεύεται να αγωνιστεί ξανά την ίδια ημέρα αγώνα.

13)         Απαγορεύεται οι βάρκες των αθλητών να εξέλθουν της τράπεζας του αγώνα κατά τη διάρκεια του πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας. Η μη κατοχή GPS δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για τον παραβάτη.

14)         Απαγορεύεται οι αθλητές να αλιεύουν εκτός των ορίων της τράπεζας του αγώνα. Η μη κατοχή GPS δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για τον παραβάτη.

15)         Μετά τη λήξη του αγώνα οι αθλητές απαγορεύεται να καταδυθούν, παρά μόνο για να πάρουν το ψαροτούφεκό τους από το βυθό.

16)         Η ποινή για τους παραβάτες των παραγράφων 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 14 του παρόντος άρθρου είναι πλήρης αποκλεισμός από το πρωτάθλημα, ενώ για τους παραβάτες των υπολοίπων παραγράφων είναι κατά σειρά αφαίρεση 1.500 πόντων από την τελική βαθμολογία του άρθρου 14 του παρόντος στην πρώτη παραβίαση και στην επόμενη παραβίαση μηδενισμός για τη συγκεκριμένη ημέρα.

17)         Δέκα πέντε ημέρες πριν από τον αγώνα, αθλητές του πρωταθλήματος απαγορεύεται να ψαρεύουν μέσα στην τράπεζα, ή να φέρουν ψαροτούφεκα μέσα στο νερό ή να χρησιμοποιούν κάθε τύπου αναπνευστικές συσκευές ή/και ηλεκτρικά SCOOTER βυθού.

18)         Οι παραβαίνοντες τις απαγορεύσεις της προηγούμενης παραγράφου δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα, χωρίς να αποκλείονται περαιτέρω κυρώσεις από την Ομοσπονδία. Ο ναυτικός όμιλος στον οποίον ανήκει ο αποκλεισθείς αθλητής κατά τα ανωτέρω, έχει δικαίωμα να τον αντικαταστήσει.

19)         Κατά τα λοιπά στο πρωτάθλημα εφαρμόζεται η νομοθεσία περί ερασιτεχνικής αλιείας (ΠΔ 373/1985), όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 4 περί αθλητικής αλιείας, παράβαση της οποίας επιφέρει ακύρωση του αθλητή από το πρωτάθλημα.

 

 

ΑΡΘΡΟ 6

 

Συγκέντρωση εκπροσώπων – αθλητών – χειριστών

 

Την παραμονή του αγώνα (βάσει της προκήρυξης) πραγματοποιούνται χωριστά ή ταυτόχρονα τα εξής:

 

Α. Συγκέντρωση εκπροσώπων, όπου εξοφλείται το παράβολο συμμετοχής και κατατίθενται στον Αλυτάρχη οι εξουσιοδοτήσεις, τα αθλητικά δελτία με πρόσφατη (εντός έτους) ιατρική θεώρηση.

Β. Συγκέντρωση χειριστών σκαφών, κριτών-αρχηγών ομάδων και δυτών ασφαλείας (αν υπάρχουν βάσει του άρθρου19 του παρόντος, αυτοδυτών και παρατηρητών, όπου δίνονται επεξηγήσεις και αναλύονται τα καθήκοντα ενός εκάστου.

Γ. Συγκέντρωση αθλητών όπου αναλύεται ο κανονισμός των αγώνων και δίδονται διευκρινήσεις. Η συγκέντρωση των αθλητών γίνεται πρώτη και λήγει το νωρίτερο δυνατό ώστε να αποχωρήσουν για ξεκούραση.

 

 

ΑΡΘΡΟ 7

 

Διάρκεια του αγώνα

 

Το Ατομικό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υποβρύχιας Αλιείας Ανδρών διαρκεί δύο (2) αγωνιστικές ημέρες, με διάρκεια πέντε (5) ώρες ημερησίως. Το Ατομικό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υποβρύχιας Αλιείας Γυναικών διαρκεί μία (1) αγωνιστική ημέρα, με διάρκεια πέντε (5) ώρες. Κατά τη διάρκεια του αγώνα οι αθλητές έχουν το δικαίωμα να αναπαύονται κατά βούληση.

 

Η κάθε αγωνιστική ημέρα μπορεί να διακοπεί για λόγους ανωτέρας βίας ή ασφαλείας από τον Αλυτάρχη και μόνο. Η κάθε αγωνιστική ημέρα είναι έγκυρη εφόσον έχουν συνολικά συμπληρωθεί το 1/2 του προβλεπόμενου χρόνου αυτής. Στο πρωτάθλημα των ανδρών, ο αγώνας είναι έγκυρος, μόνο αν συνολικά έχουν διεξαχθεί πέντε (5) ώρες έγκυρου αγώνα, είτε σε μία έγκυρη ημέρα είτε σε δύο έγκυρες ημέρες. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο αγώνας δεν είναι έγκυρος και επαναλαμβάνεται εντός της επομένης εβδομάδος στις ίδιες τράπεζες. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή και πάλι η έγκυρη διεξαγωγή του αγώνα, η διεξαγωγή του προκηρύσσεται εκ νέου από τον διοργανωτή όμιλο ή την Ε.Ο.Υ.Δ.Α. κατά τα στο άρθρο 2 του παρόντος οριζόμενα. Οι αθλητές μεταβαίνουν όλοι στο προκαθορισμένο σημείο συγκέντρωσης και από εκεί συντεταγμένα ακολουθούν το σκάφος του Αλυτάρχη προς το σημείο εκκίνησης του αγώνα. Αρμόδιος για την τήρηση της ώρας ενάρξεως και λήξεως των αγώνων είναι ο Αλυτάρχης ο οποίος την αναγγέλλει με τρία διακεκομμένα δυνατά ηχητικά σήματα ή αν το κρίνει απαραίτητο και με φωτεινά σήματα. Με τη λήξη του χρόνου διάρκειας του αγώνα, σε όποιο σημείο της τράπεζας κι αν ευρίσκονται τα σκάφη των αθλητών, οι κριτές σφραγίζουν τους σάκους αλιευμάτων και αναλαμβάνουν με ευθύνη τους την παράδοση αυτών στην επιτροπή του αγώνα για το ζύγισμα. Ο αλυτάρχης μπορεί να ορίσει ώρα για την εκ νέου συγκέντρωση των σκαφών μετά τη λήξη του αγώνα και συντεταγμένη μετάβαση στο λιμάνι προορισμού.

 

 

ΑΡΘΡΟ 8

 

Μέτρα Ασφαλείας

 

1)            Αυτοδύτης (με καταδυτική συσκευή SCUBA) ασφαλείας υπάρχει τουλάχιστον ένας, στο σκάφος του αλυτάρχη ή σε άλλο σκάφος επιτροπής, με πλήρη εξοπλισμό και με ειδικότητα για βαθιές καταδύσεις. Αυτός οφείλει να είναι έτοιμος για κατάδυση το γρηγορότερο δυνατόν, αν του ζητηθεί στην διάρκεια του αγώνα.

2)            Πρέπει επίσης από πλευράς διοργανωτών να έχουν ληφθεί τα εξής μέτρα:

Α) Να παρευρίσκεται ένας ιατρός.

Β) Να ειδοποιείται το πλησιέστερο νοσοκομείο προκειμένου να αντιμετωπισθεί αμέσως οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί.

Γ) Στην πλησιέστερη παραλία απ’ όπου θα γίνει η αναχώρηση και η συγκέντρωση των αθλητών, θα περιμένει κατά τη διάρκεια των αγώνων νοσοκομειακό αυτοκίνητο, το οποίο σε όλη τη διάρκεια των αγώνων θα είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον Αλυτάρχη.

Δ) Ο γιατρός να βρίσκεται κατά τη διάρκεια του αγώνα απαραίτητα στο σκάφος του Αλυτάρχη και έχει ειδικό εξοπλισμό για πρώτες βοήθειες σε θύμα υποξίας ή επικείμενου πνιγμού, όπως:

1>  Συσκευή παροχής ιατρικού οξυγόνου.

2>  Μάσκες τεχνητής αναπνοής (ABU).

3)            Ο κριτής και χειριστής του σκάφους με τραυματισμένο αθλητή ή θύμα υποξίας, επικειμένου πνιγμού κ.α., οφείλουν να μεταφέρουν αμέσως τον αθλητή στο σκάφος του Αλυτάρχη ή να καλέσουν τάχιστα τον Αλυτάρχη στον τόπο του ατυχήματος, είτε για την διάσωση αθλητή, είτε για την περίθαλψή του από το γιατρό του αγώνα.

 

 

ΑΡΘΡΟ 9

 

Όροι Α: Διεξαγωγή με σκάφος συνοδείας για κάθε αθλητή

 

1)            Οι αθλητές μετέχουν με δικά τους σκάφη μέτρων μήκους τουλάχιστον τεσσάρων (4) και ιπποδυνάμεως τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) ίππων και δικούς τους χειριστές.

2)            Ο διοργανωτής, αν του είναι εφικτό, μπορεί να διαθέσει σκάφος σε αθλητή που θα μείνει από μηχανή ή άλλη βλάβη χωρίς σκάφος στον αγώνα. Ο διοργανωτής δηλώνει την προηγούμενη μέρα πόσα σκάφη μπορεί να διαθέσει σε αθλητές που θα έχουν βλάβη στα δικά τους.

3)            Επιτρέπεται εξαιρετικά στην περίπτωση μηχανικής ή άλλης βλάβης σκάφους, η ρυμούλκηση του από σκάφος άλλου αθλητή, της ίδιας όμως ομάδος. Η ρυμούλκηση σκάφους άλλης ομάδος απαγορεύεται.

4)            Σε κάθε σκάφος αθλητή πρέπει να υπάρχουν τα κατά νόμο σωστικά μέσα.

5)            Επιβαίνοντες εκτός από τον αθλητή θα είναι αποκλειστικά ο κριτής και ο χειριστής του σκάφους (μπορεί να είναι το ίδιο άτομο) και στην περίπτωση που προβλέπεται, ο δύτης ασφαλείας. Όταν προβλέπεται η ύπαρξη δύτη ασφαλείας, αυτός είναι υποχρεωτικά και κριτής και δεν απαιτείται ο διορισμός επιπρόσθετου κριτή από το διοργανωτή όμιλο. Όταν δεν προβλέπεται δύτης ασφαλείας στην προκήρυξη του αγώνα, κριτές ορίζονται μέλη του διοργανωτή ομίλου ή/και συνοδοί των ομάδων μετά από κλήρωση πριν τη διεξαγωγή του αγώνα. Εφόσον αγωνίζονται αθλητές του διοργανωτή ομίλου, κριτές στους αθλητές αυτούς ορίζονται υποχρεωτικά συνοδοί άλλων ομάδων και όχι μέλη του διοργανωτή. Χειριστής μπορεί να αναλάβει ο κριτής, αν το ζητήσει ο αθλητής και συμφωνήσει και ο κριτής. Ο κριτής είναι υπεύθυνος να επιβλέπει ώστε ο αθλητής να αγωνίζεται στα πλαίσια του κανονισμού και να παραλαμβάνει τα ψάρια που θα του δίνει ο αθλητής.

6)            Όταν ο αγώνας διεξάγεται δίχως δύτη ασφαλείας κατά το άρθρο 19 του παρόντος, επιτρέπεται στο σκάφος του αθλητή να επιβαίνει και ένας συνοδός ακόμη, ο οποίος μπορεί να παραδίδει στον αθλητή τον εξοπλισμό του από το σκάφος και να ξεψαρίζει τα ψάρια από τα καμάκια των όπλων, αφού παραδοθούν αυτά εντός βάρκας από τον αθλητή. Κάθε άλλη βοήθεια του συνοδού προς τον αθλητή απαγορεύεται.

7)            Κάθε σκάφος αθλητή πριν την έναρξη του αγώνα πρέπει να ελεγχθεί από τον κριτή, ως προς την παρουσία συσκευών αέρα, SCOOTER, αλιευμάτων κ.λ.π. με την ποινή ακύρωσης του αθλητή αν βρεθούν ανάλογα ευρήματα.

8)            Τα σκάφη απαγορεύεται, με ποινή ακύρωσης του αθλητή τον οποίον μεταφέρουν, να παρεμποδίζουν την προσπάθεια των άλλων αθλητών.

9)            Ο κριτής ή ο συνοδός παραλαμβάνει τα ψάρια αμέσως από τον αθλητή. Ο κριτής συμπληρώνει στο μπλοκάκι του τον αριθμό κομματιών, την ώρα σύλληψης-παραλαβής τους, το είδος των ψαριών και χοντρικά το βάρος τους (κατά οπτική προσέγγιση). Τοποθετεί πάντα τα ψάρια στον ειδικό σάκο που χειρίζεται μόνο ο ίδιος, πάνω στο σκάφος. Όταν στην προκήρυξη του αγώνα προβλέπεται δύτης ασφαλείας, τα ανωτέρω περί σημείωσης και τοποθέτησης των αλιευμάτων στο σάκο διεξάγονται από το συνοδό και ο δύτης ασφαλείας – κριτής απλώς τα εποπτεύει. Στη λήξη της διάρκειας του αγώνα ο κριτής (δύτης ασφαλείας όταν προβλέπεται) σφραγίζει το σάκο πάνω στο σκάφος και στη συνέχεια παραδίδει το μπλοκ σημειώσεων και τον σάκο των ψαριών με τον αριθμό του αθλητή, στον Αλυτάρχη.

10)         Κάθε σκάφος αθλητή πλην του αριθμού που φέρει και των σωστικών που διαθέτει, εφοδιάζεται από τον διοργανωτή σύλλογο με φαγώσιμα για τον αθλητή και το προσωπικό του σκάφους.

11)         Ασχέτως ιπποδυνάμεως απαγορεύεται σε οποιοδήποτε σκάφος να αναπτύσσει ταχύτητα άνω των 20 Ν.Μ./ΩΡΑ μέσα στην τράπεζα δια λόγους ασφαλείας και ομαλής διεξαγωγής του αγώνα (με εξαίρεση τα έκτακτα περιστατικά).

12)         Οι αθλητές των ομάδων είναι υπεύθυνοι για την καλή συντήρηση των ψαριών τους ώστε να αποκλείεται πιθανή αλλοίωση τους, πριν την λήξη του αγώνα.

13)         Πριν την έναρξη του αγώνα πρέπει όλοι να συγχρονίσουν τα ρολόγια τους. Μετά τη λήξη του αγώνα οι αθλητές απαγορεύεται να καταδυθούν, παρά μόνο για να πάρουν το ψαροντούφεκό τους από το βυθό. Οι παραβάτες της διατάξεως αυτής τιμωρούνται με ποινή αφαίρεσης 5 βαθμών από την τελική βαθμολογία του άρθρου 14 του παρόντος την πρώτη φορά, ενώ τη δεύτερη με μηδενισμό για τη συγκεκριμένη ημέρα.

14)         Με τη λήξη του χρόνου διάρκειας του αγώνα, σε όποιο σημείο της τράπεζας κι αν ευρίσκονται τα σκάφη των αθλητών, οι κριτές (δύτες ασφαλείας όταν προβλέπεται) σφραγίζουν τους σάκους αλιευμάτων και αναλαμβάνουν με ευθύνη τους την παράδοση αυτών στην επιτροπή του αγώνα για το ζύγισμα. Οι παραβάτες της διατάξεως αυτής τιμωρούνται με ποινή αφαίρεσης 10 βαθμών την πρώτη φορά, ενώ τη δεύτερη με μηδενισμό για την συγκεκριμένη ημέρα.

 

 

ΑΡΘΡΟ 10

 

Όροι Β: Διεξαγωγή με κολύμβηση των αθλητών

 

1)         Η τράπεζα θα είναι κατ’ ανώτατο όριο εκτάσεως 4 ναυτικών μιλίων και χωρισμένη σε τέσσερεις (4) ισομερείς τομείς. Στα όρια κάθε τομέα θα υπάρχουν σημαδούρες τύπου ιστιοπλοϊκών αγώνων, ικανές να γίνονται ορατές από πολύ μεγάλη απόσταση, ώστε οι αθλητές να μπορούν να υπολογίσουν τη θέση τους μέσα στην τράπεζα. Οι σημαδούρες αυτές, μαζί με το σημείο έναρξης του αγώνα, αποτελούν τα σημεία τερματισμού του.

2)         Η μετάβαση όλων των αθλητών στο κέντρο της τράπεζας του αγώνα θα γίνει είτε από παραλία της ξηράς, είτε με πλωτό μέσο ή μέσα με ευθύνη των διοργανωτών. Όλοι οι αθλητές θα εισέλθουν στο νερό στο κέντρο της τράπεζας και θα παραμείνουν συγκεντρωμένοι ωσότου δοθεί η έναρξη του αγώνα από τον αλυτάρχη. Η μετακίνηση των αθλητών στην τράπεζα θα γίνεται μόνο με τα πέδιλα.

3)         Οι αθλητές δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν εφεδρικό εξοπλισμό εκτός από αυτόν, τον οποίο προσάρτησαν εξαρχής στον πλωτήρα ή στην πλωτή σχεδία τους. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να τους δοθούν από τα σκάφη επιτροπής ή ασφαλείας εφεδρικά πέδιλα, μάσκα, αναπνευστήρας ή ζώνη με έρμα. Στον πλωτήρα ή τον ιστό της πλωτής σχεδίας πρέπει να προσαρτάται ο αριθμός του κάθε αθλητή, έτσι ώστε να είναι ορατός από τα σκάφη επιτροπής ή ασφαλείας.

4)         Τα αλιεύματα θα προσδένονται στον πλωτήρα ή στην πλωτή σχεδία των αθλητών.

5)         Οι αθλητές επιτρέπεται να ζητήσουν να επιβιβασθούν στα σκάφη ασφαλείας για να ξεκουραστούν. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται να ποντίσουν τον πλωτήρα ή την πλωτή σχεδία τους στο σημείο επιβίβασης. Όταν εισέλθουν πάλι στο νερό, πρέπει να το κάνουν υποχρεωτικά στο σημείο όπου βρίσκεται ο πλωτήρας ή η πλωτή σχεδία. Όποιος μεταφερθεί σε διαφορετικό σημείο με το σκάφος τιμωρείται με αποκλεισμό.

6)         Ένας αθλητής μπορεί να εγκαταλείψει τον αγώνα σε οποιοδήποτε σημείο της τράπεζας και αν βρίσκεται εφόσον το πράξει τουλάχιστον 1 ώρα πριν την ώρα λήξης της αγωνιστικής ημέρας. Εάν απομένει λιγότερο από μία ώρα για τη λήξη της αγωνιστικής ημέρας μπορεί να εγκαταλείψει τον αγώνα μόνο στις σημαδούρες τερματισμού. Εάν εγκαταλείψει σε άλλο σημείο, ακυρώνεται για τη συγκεκριμένη αγωνιστική ημέρα και μόνον. Πριν την έναρξη του αγώνα πρέπει όλοι να συγχρονίσουν τα ρολόγια τους. Με τη λήξη του αγώνα στην καθορισμένη από τον Αλυτάρχη ώρα, οι αθλητές θα πρέπει να έχουν φέρει τα αλιεύματά τους σε ένα από τα πέντε (5) σημεία τερματισμού. Στα σημεία αυτά που περιγράφονται ανωτέρω στην παράγραφο 10.1, θα βρίσκεται από ένα σκάφος της επιτροπής που θα τα παραλαμβάνει. Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να σταματήσουν τον αγώνα στην καθορισμένη από τον αλυτάρχη ώρα να έχουν αφαιρέσει από το πρόσωπό τους τη μάσκα καταδύσεων και να παραδώσουν τον αριθμημένο σάκο, τον οποίον θα έχουν εξαρχής μαζί τους με τα ψάρια τους στα σκάφη της επιτροπής που θα βρίσκονται ή θα προσέρχονται στα σημεία τερματισμού. Αθλητές οι οποίοι θα προσέλθουν στο σημείο τερματισμού εντός δέκα λεπτών μετά την ώρα λήξης του αγώνα τιμωρούνται με ποινή αφαίρεσης 10 βαθμών από την τελική βαθμολογία του άρθρου 14 του παρόντος, ενώ μετά το 10ο λεπτό με μηδενισμό για τη συγκεκριμένη ημέρα.

8)         Η επιτροπή είναι υποχρεωμένη να σφραγίσει επί τόπου το σάκο. Μετά το τέλος του αγώνα, τα σκάφη της επιτροπής θα μεταφέρουν τους αθλητές στο κέντρο της τράπεζας, ώστε να αποβιβασθούν στην ξηρά ή να επιβιβασθούν και πάλι στο πλωτά ή τα πλωτά μέσα που θα τους μεταφέρουν στην έδρα του αγώνα για το ζύγισμα και τις απονομές των επάθλων.

9)         Μετά τη λήξη του αγώνα οι αθλητές απαγορεύεται να καταδυθούν, παρά μόνο για να πάρουν το ψαροντούφεκό τους από το βυθό. Οι παραβάτες της διατάξεως αυτής τιμωρούνται με ποινή αφαίρεσης 10 βαθμών την πρώτη φορά, ενώ τη δεύτερη με μηδενισμό για την συγκεκριμένη ημέρα.

 

 

ΑΡΘΡΟ 11

 

Αλυτάρχης και Επιτροπή Αγώνα

 

Ο Αλυτάρχης, ο οποίος ορίζεται από την Ομοσπονδία, είναι ο υπεύθυνος για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και της τήρησης των κανονισμών. Είναι ο πρώτος αρμόδιος για οποιαδήποτε απόφαση πρέπει να παρθεί σε όλη την διαδικασία των αγώνων (συμπεριλαμβανομένων και των αποφάσεων για την αλλαγή της προκαθορισμένης τράπεζας της κάθε ημέρας ή των εναλλακτικών τραπεζών αυτών, αναλόγως των καιρικών συνθηκών και με γνώμονα την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των εμπλεκομένων), και οι αποφάσεις του είναι ισχυρές και δεν επιδέχονται μετατροπής ή ενστάσεως. Σε αυτόν και μόνον, δίνουν αναφορά τα σκάφη επιτροπής και ασφαλείας και με αυτόν και μόνο έρχεται σε συνεννόηση το σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Τα σκάφη επιτροπής του αγώνα είναι τουλάχιστον τρία (3) για διεξαγωγή με τους όρους Α του άρθρου 9 και τέσσερα (4) για διεξαγωγή με τους όρους Β του άρθρου 10 συμπεριλαμβανομένου του σκάφους του Αλυτάρχη. Όλα τα σκάφη επιτροπής πρέπει υποχρεωτικά να είναι εφοδιασμένα με κινητά τηλέφωνα για να επικοινωνούν συνεχώς με το σκάφος του Αλυτάρχη.

 

ΑΡΘΡΟ 12

 

Πειθαρχικά παραπτώματα, Ντόπιγκ και Υποξία

 

1)         Συμπεριφορά υβριστική ή αντίθετη με το πνεύμα του αθλήματος προς τους συναθλητές, τους κριτές, τα μέλη της επιτροπής ή τον Αλυτάρχη επιφέρει την αποβολή του αθλητή τη συγκεκριμένη ημέρα ή για το υπόλοιπο του αγώνα με αιτιολογημένη απόφαση του Αλυτάρχη. Αν δεν παραβιάστηκε άλλη διάταξη του κανονισμού που προβλέπει το αντίθετο, η επίδοση του αθλητή έως εκείνη τη στιγμή παραμένει έγκυρη.

2)         Απαγορεύεται στους αθλητές να κάνουν χρήση ουσιών που απαγορεύονται από διατάξεις των κανονισμών της CMAS, οι οποίοι αφορούν το υποβρύχιο κυνήγι, ιδίως ουσιών ντόπινγκ ή διεγερτικών φαρμάκων την προηγούμενη ημέρα καθώς την ημέρα του αγώνα, με ποινή αποκλεισμού. Οι αθλητές, οι οποίοι θα κληθούν από την Ομοσπονδία, είναι υποχρεωμένοι να δεχθούν να υποβληθούν σε έλεγχο ντόπινγκ δίνοντας δείγμα ούρων ή αίματος. Η άρνησή τους συνεπάγεται μηδενισμό τους στον αγώνα και ενδεχόμενο αποκλεισμό τους από το επόμενο πρωτάθλημα κατά την κρίση της Ομοσπονδίας.

3)         Αθλητής που προσεβλήθη από λιποθυμία λόγω υποξίας, απαγορεύεται να συνεχίσει τον αγώνα την ίδια αγωνιστική ημέρα. Έγκυρο είναι μόνο το αποτέλεσμα που είχε επιτύχει ο αθλητής έως την επέλευση της λιποθυμίας. Τυχόν αλίευμα που συνελήφθη κατά την προσπάθεια κατά την οποία επήλθε υποξία δεν είναι έγκυρο.

 

 

ΑΡΘΡΟ 13

 

Φωτογράφοι – Δημοσιογράφοι

 

1)    Φωτογράφοι, κινηματογραφιστές και δημοσιογράφοι μπορούν να καλύψουν τον αγώνα εφ’ όσον έχουν πάρει προηγουμένως γραπτή άδεια από τον αλυτάρχη, στη βάρκα τους δε απαγορεύεται να έχουν ψαροντούφεκο ή αναπνευστική συσκευή.

2)    Η βάρκα των δημοσιογράφων κ.λ.π. πρέπει να φέρνει διακριτική κίτρινη σημαία.

3)    Οι φωτογράφοι και οι δημοσιογράφοι δεν επιτρέπεται να παρενοχλούν τους αθλητές είτε με τον θόρυβο που προκαλεί η εξωλέμβια μηχανή είτε φωτογραφίζοντάς τους την ώρα του αγώνα. Οι δημοσιογράφοι πλησιάζουν αργά πρώτα το σκάφος του αθλητή, όπου ο χειριστής αφού ρωτήσει του αθλητές, μπορεί να δώσει άδεια προσέγγισης στους δημοσιογράφους για φωτογράφηση των αθλητών κ.λ.π.

4)    Οι υποβρύχιες λήψεις θα γίνονται μόνο με την συναίνεση των αθλητών.

5)    Οι εκπρόσωποι του τύπου απαγορεύεται να έχουν στα σκάφη τους ηλεκτρονικά όργανα εντοπισμού στίγματος (GPS), ψαροτούφεκα ή αναπνευστική συσκευή.

6)    Όσοι από τους εκπροσώπους του τύπου παρεμποδίζουν τους αθλητές ή την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων αποβάλλονται με εντολή του Αλυτάρχη από την Λιμενική Αστυνομία.

 

ΑΡΘΡΟ 14

 

Βαθμολογία Αλιευμάτων – Αλιεύματα

 

Η σειρά με την οποία γίνεται το ζύγισμα των αθλητών κληρώνεται. Αυτή η σειρά αναστρέφεται τη δεύτερη ημέρα εάν ο αγώνας είναι διήμερος. Οι κριτές πρέπει να είναι παρόντες κατά το ζύγισμα. Οι πόντοι δίνονται κατά τον εξής τρόπο:

 • Ένας (1) πόντος για κάθε γραμμάριο έγκυρου αλιεύματος.
 • Το ελάχιστο βάρος αλιεύματος είναι τα400 γραμμάρια. Είναι δυνατόν η Ομοσπονδία σε συνεργασία με τον διοργανωτή Όμιλο να μειώσει ή αυξήσει το όριο του ελάχιστου βάρους αλιεύματος ανάλογα με την περίοδο και τον τόπο διεξαγωγής του. Μια τέτοια προσθήκη θα πρέπει να περιλαμβάνεται οπωσδήποτε στο φάκελο προκήρυξης του αγώνα, άλλως είναι ανίσχυρη.
 • Το μέγιστο βάρος αλιεύματος που βαθμολογείται είναι τα6 κιλά.
 • Ελάχιστο βάρος του γαλαζόφτερου τόνου (Thunnus thynnus) όταν αυτός επιτρέπεται να αλιευθεί από τη νομοθεσία είναι τα30 κιλά, του ροφού τα4 κιλά και της σφυρίδας, πίγγας, στήρας, σφυριδόβλαχου τα2 κιλά.
 • Δεν υπολογίζονται άλλα είδη εκτός από ψάρια. Δεν είναι έγκυρα τα καρχαριοειδή. Είναι δυνατόν η Ομοσπονδία σε συνεργασία με τον διοργανωτή Όμιλο να προσθέσει και άλλα είδη σε αυτά που απαγορεύεται να αλιευθούν στον αγώνα ανάλογα με την περίοδο και τον τόπο διεξαγωγής του υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα ορίζονται στην προκήρυξη. Μια τέτοια προσθήκη θα πρέπει να περιλαμβάνεται οπωσδήποτε στο φάκελο προκήρυξης του αγώνα, άλλως είναι ανίσχυρη.
 • Το πριμ κάθε έγκυρου κομματιού είναι 400 πόντοι.
 • Επί ποινή ακύρωσης για τη συγκεκριμένη ημέρα, επιτρέπεται μόνο ένας ροφός και 1 τόνος ανά αθλητή ανά αγωνιστική ημέρα.
 • Επιτρέπονται συνολικά μόνο 4 ψάρια (μικτά) από τα είδη πίγγα, στήρα, σφυρίδα, σφυριδόβλαχος ανά αγωνιστική ημέρα. Για κάθε ψάρι επί πλέον των 4, αφαιρούνται τα δύο μεγαλύτερα από αυτά τα ψάρια από το αλίευμα του αθλητή. Αν το 5ο ψάρι από τα είδη αυτά χτυπήθηκε από λάθος ταυτόχρονα και στην ίδια βολή (διπλέτα) πίσω από άλλο, είναι στην κρίση του κριτή (δύτης ασφαλείας όταν προβλέπεται) να μην επιβληθεί η ανωτέρω αναφερθείσα ποινή στον αθλητή. Το 5ο ψάρι, πάντως, δεν θα ζυγισθεί και δεν θα μετρήσει και ούτε θα προκαλέσει ποινή στον αθλητή αν είναι μικρότερο του επιτρεπομένου βάρους. Η τελεσίδικη απόφαση ανήκει στον αλυτάρχη.
 • Επιτρέπονται συνολικά μόνο 5 μαγιάτικα ανά αγωνιστική ημέρα. Για κάθε μαγιάτικο επί πλέον των 5, αφαιρούνται τα δύο μεγαλύτερα από το αλίευμα του αθλητή. Αν το 6ο ψάρι χτυπήθηκε από λάθος ταυτόχρονα και στην ίδια βολή (διπλέτα) πίσω από άλλο, είναι στην κρίση του κριτή  (δύτης ασφαλείας όταν προβλέπεται) να μην επιβληθεί η ανωτέρω αναφερθείσα ποινή στον αθλητή. Το 6ο ψάρι, πάντως, δεν θα ζυγισθεί και δεν θα μετρήσει και ούτε θα προκαλέσει ποινή στον αθλητή αν είναι μικρότερο του επιτρεπομένου βάρους. Η τελεσίδικη απόφαση ανήκει στον αλυτάρχη.
 • Για τα υπόλοιπα είδη επιτρέπονται μόνο 10 ψάρια από κάθε είδος ανά αγωνιστική ημέρα. Για κάθε ψάρι επί πλέον των 10 από το ίδιο είδος, αφαιρούνται τα δύο μεγαλύτερα ψάρια του συγκεκριμένου είδους από το αλίευμα του αθλητή. Αν το 11ο ψάρι του είδους χτυπήθηκε από λάθος ταυτόχρονα και στην ίδια βολή (διπλέτα) πίσω από άλλο αλίευμα, είναι στην κρίση του κριτή  (δύτης ασφαλείας όταν προβλέπεται) να μην επιβληθεί η ανωτέρω αναφερθείσα ποινή στον αθλητή. Το 11ο ψάρι, πάντως, δεν θα ζυγισθεί και δεν θα μετρήσει και ούτε θα προκαλέσει ποινή στον αθλητή αν είναι μικρότερο του επιτρεπομένου βάρους. Η τελεσίδικη απόφαση ανήκει στον αλυτάρχη.
 • Αν ένας αθλητής καταφέρει να παρουσιάσει το μέγιστο αριθμό έγκυρων ψαριών από κάθε είδος (εξαιρούνται οι ροφοί, οι γαλαζόπτεροι τόνοι και τα μουγκριά/σμέρνες), παίρνει επιπλέον πριμ 1.500 πόντους για κάθε συμπληρωμένο μέγιστο αριθμό έγκυρων αλιευμάτων ανά είδος.
 • Για κάθε διαφορετικό είδος ψαριού, απονέμονται 500 πόντοι ως πριμ. Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, όλα τα είδη της χειλούς (cichlasoma, labrus  και symphodus) θα λαμβάνονται υπόψη ως ένα είδος. Για τη συναγρίδα και το φαγκρί το πριμ είδους είναι 1.000 πόντοι.
 • Επιτρέπεται να  αλιευθούν και έως τρία μουγκριά ή/και σμέρνες (μέγιστος μικτός αριθμός τα 3 ψάρια) ανά ημέρα ανά αθλητή με ελάχιστο μετρήσιμο βάρος τα2 κιλά. Οι πόντοι που θα λαμβάνουν τα ανωτέρω αλιεύματα θα είναι 800 εφόσον είναι έγκυρα, ανεξαρτήτως βάρους και δεν θα δικαιούνται πριμ για κάθε έγκυρο αλίευμα, παρά μόνον πριμ είδους. Εφόσον υπάρχουν και τα δύο είδη (σμέρνα – μουγκρί) και τα δύο θα λαμβάνουν το πριμ είδους.
 • Ψάρια μικρότερα από 2/3 του βάρους του έγκυρου αλιεύματος για το είδος τους επιφέρουν στον αθλητή που τα αλίευσε ποινή σε πόντους ίση με το ελάχιστο έγκυρο βάρος σε χιλιόγραμμα του είδους που ανήκει το άκυρο ψάρι. Η ποινή για μουγκριά ή/και σμέρνες κάτω των 2/3 του επιτρεπόμενου βάρους θα είναι 400 πόντοι.
 • Εάν αθλητής σκόπιμα απορρίψει αλίευμα για μην το εισάγει στη βάρκα, αφαιρούνται 5.000 πόντοι από τον αθλητή. Εάν το απορριφθέν ψάρι είναι 2ος ροφός, η ποινή είναι ακύρωση του αθλητή για τη συγκεκριμένη ημέρα.
 • Κατά το ζύγισμα τουλάχιστον δύο μέλη της Επιτροπής Αγώνα καταγράφουν τα αποτελέσματα σε διπλότυπα μπλοκ και στο τέλος του ζυγίσματος κάθε αθλητή του παραδίδουν αντίγραφο του αποτελέσματος. Ο αθλητής υπογράφει το αποτέλεσμα του ζυγίσματος του κατά την παραλαβή του αντιγράφου.
 • Ένας αθλητής ακυρώνεται αμέσως (αποκλείεται) από τον αγώνα, εφ’ όσον ψάρι ή ψάρια του κριθούν από τον αλυτάρχη ως αλλοιωμένα, δηλαδή με σαφέστατες ενδείξεις αλλοίωσης όπως: άσπρα ή ελάχιστα αιματωμένα βράγχια, έντονη μυρωδιά αποσύνθεσης, απουσία ορατής αιμάτωσης στο κρέας κ.λπ. ή
 • Κριθεί ότι δόλια τους προστέθηκε βάρος όπως με μολύβια, πέτρες, άμμο ή άλλα αλιεύματα κ.λπ.

 

 

ΑΡΘΡΟ 15

 

Ατομική βαθμολογία αγωνιστικής ημέρας –  Ατομική Βαθμολογία πρωταθλήματος  – Έπαθλα

 

1)    Η τελική βαθμολογία της κάθε αγωνιστικής ημέρας για κάθε αθλητή διαμορφώνεται από τον ακόλουθο τύπο:   Βαθμοί  ημέρας x 100          

                                                   Βαθμοί της μέγιστης επίδοσης της ημέρας

2)    Τυχόν κλάσμα προσμετράται πάντοτε όσον αφορά τα πρώτα τρία δεκαδικά ψηφία του, χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε στρογγυλοποίηση.

3)    Η τελική ατομική βαθμολογία του αγώνα για κάθε αθλητή διαμορφώνεται από το άθροισμα των βαθμών των αγωνιστικών ημερών του αγώνα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο αθλητών, νικητής στην σειρά αναδεικνύεται ο αθλητής που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό εγκύρων αλιευμάτων. Εάν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, νικητής είναι αυτός που συνέλαβε το μεγαλύτερο ψάρι.

4)    Η μέγιστη επίδοση για έναν αθλητή στο πρωτάθλημα ανδρών είναι οι 200 βαθμοί, ενώ στο πρωτάθλημα γυναικών οι 100 βαθμοί.

5)    Στους τρεις πρώτους νικητές του αγώνα απονέμονται κύπελλα και μετάλλια.

6)    Στον αθλητή που συνέλαβε τα περισσότερα ψάρια και σε αυτόν που συνέλαβε το μεγαλύτερο ψάρι του αγώνα απονέμεται αναμνηστικό κύπελλο. Σε περίπτωση που δύο αθλητές συνέλαβαν τον ίδιο μέγιστο αριθμό ψαριών το κύπελλο λαμβάνει αυτός που τα ψάρια του είχαν περισσότερο συνολικό βάρος.

 

 

ΑΡΘΡΟ 16

 

Επιτροπή Ενστάσεων

 

Η επιτροπή αυτή σαν σκοπό έχει να κατατάξει τους αθλητές σύμφωνα με την βαθμολογία τους (είναι παρούσα κατά την διάρκεια της ζύγισης και υπεύθυνη) και να κρίνει και να αποφασίσει για τυχόν ενστάσεις. Την επιτροπή αποτελούν ο Αλυτάρχης ως πρόεδρος και 2 μέλη τα οποία επιλέγονται δια κληρώσεως από τους (γραπτά εξουσιοδοτημένους) συνοδούς των αθλητών. Οι ενστάσεις καταθέτονται εγγράφως στον αλυτάρχη μέχρι και μισή ώρα μετά την λήξη του ζυγίσματος των αλιευμάτων και συνοδεύονται με χρηματικό παράβολο € 50 που επιστρέφεται στον ενιστάμενο Σύλλογο σε περίπτωση δικαίωσης, αλλιώς καταπίπτει υ

> Δημοσιεύτηκε στις: 17/5/2017


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ 2016


ΑΡΘΡΟ 1 - Προκήρυξη

Η συνάντηση θα διεξαχθεί την Κυριακή 4/12/2016 στην περιοχή Ζάρακες της ανατολικής Εύβοιας και απευθύνεται σε ομάδες των δύο ατόμων ηλικίας τουλάχιστον 16 ετών. Ο μέγιστος αριθμός ομάδων είναι 20. Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται σε 30 € ανά ομάδα και πρέπει να έχει κατατεθεί ως τις 28/11 στο ΓΛΑΥΚΟ (στα γραφεία ή σε λογαριασμό). Σε περίπτωση αναβολής θα οριστεί νέα ημερομηνία διεξαγωγής. Για τα οικονομικώς εντάξει μέλη του Γλαύκου το παράβολο είναι 10€/άτομο, ενώ για τις γυναικείες συμμετοχές είναι δωρεάν. Το παράβολο καταπίπτει υπέρ του ΓΛΑΥΚΟΥ σε περίπτωση που η ομάδα δεν μπορέσει να συμμετάσχει τη νέα ημερομηνία.

 


ΑΡΘΡΟ 2 - Τοποθεσία

Η συνάντηση θα διεξαχθεί στο θαλάσσιο τμήμα εκατέρωθεν της παραλίας ΖΑΡΑΚΕΣ. Δεν θα υπάρχουν όρια απόστασης.  Οι ομάδες μπορούν να απομακρυνθούν από το σημείο έναρξης όσο επιθυμούν αρκεί να επιστρέψουν εντός του προβλεπόμενου χρόνου. Το σημείο έναρξης αποτελεί και το σημείο τερματισμού.

 


ΑΡΘΡΟ 3 - Τρόπος διεξαγωγής

Η συνάντηση των ομάδων θα γίνει το πρωί της Κυριακής  4/12 στις 09:00 στο κέντρο της παραλίας. Όλοι οι συμμετέχοντες θα εισέλθουν στο νερό στο κέντρο της παραλίας και θα παραμείνουν συγκεντρωμένοι ωσότου δοθεί η έναρξη. Η έναρξη ορίζεται στις 10:00 και η λήξη στις 15:00. Οι συμμετέχοντες πρέπει να βρίσκονται εκτός νερού κατά τη λήξη και να έχουν παραδώσει τα αλιεύματά τους στα άτομα της επιτροπής. Ο ΓΛΑΥΚΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τη διάρκεια για έκτακτους λόγους.  Μετά το ζύγισμα η κάθε ομάδα θα παραλαμβάνει πίσω τα αλιεύματά της.

 

ΑΡΘΡΟ 4 - Υλικό

Οι συμμετέχοντες μπορούν να έχουν εξοπλισμό που επιτρέπεται από την νομοθεσία.  Απαγορεύεται το gps χειρός. Από το ΓΛΑΥΚΟ θα δοθούν πριν την εκκίνηση καρτελάκια με τον αριθμό ομάδας ,τα οποία πρέπει να φυλάξουν και να παραδώσουν μαζί με τα αλιεύματα.

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 - Γενικοί Κανονισμοί

1) Πάνω απ’ όλα ισχύουν οι κανονισμοί, οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της Νομοθεσίας, για τις οποίες οι συμμετέχοντες είναι οι αποκλειστικοί υπεύθυνοι ως προς την τήρησή τους.

2) Μέγιστη απόσταση στην επιφάνεια μεταξύ των δύο ατόμων ζευγαριού ορίζονται τα 10 μέτρα.
3) Μέγιστη απόσταση μεταξύ ποντισμένου πλωτήρα και ατόμων ζευγαριού είναι τα 10 μέτρα.

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 - Πιστοποιητικά

Για να συμμετάσχουν τα άτομα μιας ομάδας πρέπει να συμπληρώσουν την ημέρα της διοργάνωσης υπεύθυνη δήλωση πως γνωρίζουν ότι το ψαροντούφεκο είναι μια εν δυνάμει επικίνδυνη ενασχόληση και ότι είναι ατομικά υπεύθυνοι για κάθε ατύχημα που ενδεχομένως συμβεί κατά τη διεξαγωγή της διοργάνωσης, απαλλάσσοντας τους διοργανωτές από κάθε ευθύνη. Επίσης απαιτείται ενεργό αθλητικό δελτίο ή βεβαίωση παθολόγου/καρδιολόγου (προσκομίζεται τη μέρα τη διοργάνωσης) όπου θα αναγράφεται η ικανότητα για συμμετοχή σε υποβρύχιες δραστηριότητες.

 

ΑΡΘΡΟ 7 -  Αλιεύματα

 

Γενικά ισχύουν οι διατάξεις της Νομοθεσίας περί αλιευμάτων. Επιπλέον ισχύουν οι εξής κανονισμοί :

Οι βαθμοί (για την άτυπη κατάταξη) δίνονται κατά τον εξής τρόπο:
1. Ένας (1) βαθμός για κάθε γραμμάριο έγκυρου αλιεύματος.
2. Το ελάχιστο βάρος αλιεύματος είναι τα 300 γραμμάρια.
3. Δεν υπολογίζονται άλλα είδη εκτός από ψάρια. Δεν βαθμολογούνται επίσης οι δράκαινες και τα καρχαριοειδή.

4. Το πριμ κάθε έγκυρου αλιεύματος  είναι 300 βαθμοί.

5. Κάθε ομάδα επιτρέπεται να συλλάβει  ένα (1) άτομο του γένους των Επινέφελων (ροφός ή στήρα ή σφυρίδα ή βλαχοσφύριδο) άνω των 2 κιλών.

 

ΑΡΘΡΟ 8 - Ενστάσεις

Οι ενστάσεις καταθέτονται ΓΡΑΠΤΩΣ στον Αλυτάρχη μέχρι και μισή ώρα μετά την λήξη του ζυγίσματος και συνοδεύονται με παράβολο € 30, που επιστρέφεται στην ενιστάμενη ομάδα σε περίπτωση δικαίωσης, αλλιώς καταπίπτει υπέρ του ΓΛΑΥΚΟΥ.

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 - Ποινές


1) Η ποινή για κάθε σύλληψη απαγορευμένου είδους είναι 1500 βαθμοί.
2) Ομάδα η οποία δεν βρίσκεται στο σημεία τερματισμού κατά την ώρα λήξης, τιμωρείται με αφαίρεση 1.000 βαθμών. Όποια ομάδα δεν βρίσκεται στο σημείο τερματισμού δέκα (10) λεπτά μετά τη λήξη ακυρώνεται.

 

ΑΡΘΡΟ 10 - Ευθύνες

Ο ΓΛΑΥΚΟΣ, ο Αλυτάρχης καθώς και τα μέλη της Επιτροπής ουδεμία ευθύνη έχουν για φθορές που ήθελαν συμβούν στο υλικό των συμμετεχόντων ή οιασδήποτε φύσεως ατύχημα ήθελε συμβεί στους συμμετέχοντες, καθώς οι δηλώσαντες συμμετοχή αναγνωρίζουν και αναλαμβάνουν όλους τους κινδύνους που περικλείει κάθε αθλητική εκδήλωση και ιδιαίτερα αυτές που έχουν σχέση με την υποβρύχια δραστηριότητα.
Με την δήλωση συμμετοχής και την καταβολή του παραβόλου οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται τον παρόντα κανονισμό καθώς και ότι είναι οι αποκλειστικοί υπεύθυνοι για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας σε περίπτωση ελέγχου από τις αρμόδιες Αρχές (π.χ. Λιμενικό Σώμα).

 

 

 

 

Αθήνα,   24/10/2016

 

 

Το Δ.Σ. του ΓΛΑΥΚΟΥ

> Δημοσιεύτηκε στις: 14/11/2016
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του glafkos.gr διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του συλλόγου.


Σχεδιάστηκε από την Z Art Factory - Ηλεκτρονικές & Έντυπες Υπηρεσίες